tirsdag den 23. oktober 2012

Kommentar til tredje TV-debat ml. Romney og Obama (første del).
I nat løb den tredje TV-debat mellem Mitt Romney og Barack Obama af stablen. Denne gang havde debatten den amerikanske udenrigspolitik som sit omdrejnings- punkt. Jeg kommenterer derfor i det følgende på to af de punkter der blev berørt under debatten. 

Droneprogrammet.


Romney om hans holdning til droneprogrammet:

Well I believe we should use any and all means necessary to take out people who pose a threat to us and our friends around the world. And it’s widely reported that drones are being used in drone strikes, and I support that entirely, and feel the president was right to up the usage of that technology, and believe that we should continue to use it, to continue to go after the people that represent a threat to this nation and to our friends.”

Besynderligt er det ikke ligefrem, at Romney støtter op om et våbenprogram som blev sendt i luften af hans republikanske forgænger, men det viser med al ønskelig tydelighed hvor snævert holdningsspektrummet er i TV-debatterne, som alle præsidentkandidater udenfor det herskende topartisystem er udelukket fra, selvom flere af dem er opstillet på stemmesedlen i de fleste amerikanske stater. Romney gjorde det altså ganske klart, at han ikke tilbyder et alternativ til den gældende voldsstrategi, hvorfor folk som er utilfredse med droneprogrammet, ikke har udsigter til nye linjer i den kommende administration, uanset hvem der sidder i toppen af den.

Droneprogrammet var for nylig genstand for sønderlemmende kritik i internationale medier i kølvandet på offentliggørelsen af et omfattende studium af programmets konsekvenser begået af forskere ved de juridiske fakulteter på universiteterne NYU og Stanford. Studiets formål var at foretage en uafhængig undersøgelse angående hvorvidt, og i hvilket omfang, droneangreb i Pakistan er i overensstemmelse med folkeretten og gør [civile] fortræd.”

Rapporten er baseret på over 130 detaljerede interviews med ofre og vidner til droneaktivitet, deres familiemedlemmer, nuværende og tidligere pakistanske embedsmænd, repræsentanter fra fem store pakistanske politiske partier, eksperter på området, advokater, lægefaglige professionelle, udviklings- og humanitære arbejdere, medlemmer af civilsamfundet, akademikere og journalister.”

I en opsummering af rapportens resultater kan man læse følgende:

"In the United States, the dominant narrative about the use of drones in Pakistan is of a surgically precise and effective tool that makes the US safer by enabling "targeted killings” of terrorists, with minimal downsides or collateral impacts. This narrative is false."

Rapporten beskriver hvordan droneprogrammet påvirker civilbefolkningen i det nordlige Pakistan:

"The US practice of striking one area multiple times, and evidence that it has killed rescuers, makes both community members and humanitarian workers afraid or unwilling to assist injured victims. Some community members shy away from gathering in groups, including important tribal dispute-resolution bodies, out of fear that they may attract the attention of drone operators. Some parents choose to keep their children home, and children injured or traumatized by strikes have dropped out of school. Waziris told our researchers that the strikes have undermined cultural and religious practices related to burial, and made family members afraid to attend funerals. In addition, families who lost loved ones or their homes in drone strikes now struggle to support themselves.”

Denne statsterroristiske virksomhed har både Romneys og Obamas fulde opbakning og der var derfor ikke nogen som helst kritisk debat omkring droneprogrammet, da de kandidater som stiller sig kritisk overfor denne magtpraksis, bekvemt var udelukket fra debatten.

Obama-administrationen og Det Arabiske Forår.

Obama gentog i debatten en påstand han også fremførte under sin tale til FN for nylig, nemlig den, at USA stod på demokratiets side under Det Arabiske Forår sidste år. I debatten sagde han således:

"One thing I think Americans should be proud of, when Tunisians began to protest, this nation -- me, my administration -- stood with them earlier than just about any country. In Egypt we stood on the side of democracy. In Libya we stood on the side of the people."

Obama forsøger her at positionere sig på den kønnere side af historieskrivningen, idet han eksplicit nævner, at man støttede op om de ægyptiske, tunesiske og libyske befolkninger, mens han implicit siger, at USA var en stærk støtte for de mellemøstlige og nordafrikanske befolkninger, i deres kamp mod deres undertrykkere.

Obamas påstand om støtte til den ægyptiske befolkning er imidlertid ikke i nærheden af at være sand. Obama-administrationen støttede Hosni Mubaraks styre indtil ganske kort tid før præsidentens fald. Man trak først støtten og stillede sig retorisk på befolkningens side, da det var tydeligt, at Mubarak-styret med stor sandsynlighed ville falde. Da Obama gav sit første interview til BBC i Juni 2009 omtalte han Mubarak som en "stålsat allieret" og "en stabiliserende kraft i regionen". Til spørgsmålet: "Anser du Mubarak for at være en autoritær leder?" svarede Obama "nej" og tilføjede: "Jeg undlader at klistre mærkater på folk".

Mubaraks Ægypten var næstefter Israel regionens største modtager af amerikansk støtte. Dette var ikke noget nyt som pludseligt opstod under Obama. Hans administration fortsatte blot over tredive års årlige økonomiske støtte i størrelsesordenen milliarder af amerikanske dollars. Dette til trods for, at man fra amerikansk officiel side vurderede menneskeretttighedssituationen ganske dyster. I udenrigsministeriets rapport fra 2008 kan man således læse den officielle vurdering af de ægyptiske tilstande under Hosni Mubarak.

Regeringens »respekt for menneskerettigheder forblev lav, og alvorlige misbrug fortsatte på mange områder … Sikkerhedsstyrkerne brugte uberrettiget dødbringende vold og torturerede og misbrugte fanger og tilbageholdne, i de fleste tilfælde straffrit. Vilkårene i fængsler og arrester var dårlige. Sikkerhedsstyrker anholdte og tilbageholdte individer vilkårligt, i nogle tilfælde af politiske grunde, og man holdt dem langvarigt varetægtsfængslede. Den udøvende magt udøvede kontrol over og pres på den dømmende magt. Regeringens respekt for foreningsfriheden og religionsfriheden vedblev med at være lav gennem året, og regeringen fortsatte med at begrænse NGOers virke. Regeringen begrænsede delvis ytringsfriheden.«

Det var imidlertid ikke blot i Ægypten, at Obama-administrationen ikke stod på de demokratiske aspirationers side. I Bahrain er støtten til styret fortsat, til trods for både voldsomme og enorme folkelige protester i hovedstaden og hinsides. Årsagen til dette er, at Bahrain huser den femte amerikanske flådebase hvorfor kongeriget tilhører en af de væsentligste amerikanske militære alliancepartnere i regionen. 

For en nærmere gennemgang, hvori det demonstreres, at Obama-administrationen støtter op om voldsomt repressive og udemokratiske regimer verden over, se min artikel fra 2010.

Anden del: Spørgsmålet om Irans atomprogram.

Ingen kommentarer: