fredag den 30. november 2012

Danske Banks lave standarder.


Som led i en ny kampagne har Danske Bank lavet en reklamefilm betitlet "A new normal demands new standards" hvori man forsøger, at brande virksomheden som et socialt ansvarligt foretagende der tager globaliseringens skyggesider og den af finanskapitalisterne skabte økonomiske krise, alvorligt. Blandt andet gør man brug af billeder fra den transnationale Occupy-bevægelse, hvilket har forvoldt højlydte protester og dyb indignation, da mange finder det komplet usmageligt og krænkende, at man bruger billedmateriale fra en social bevægelse, som opstod i opposition til store multinationale banker som Danske Bank, i et forsøg på fremstille virksomheden som socialt ansvarlig. Efter den massive kritik har man nu valgt at trække billederne som refererer til Occupy-bevægelsen tilbage, men det skal ikke fritage Danske Bank fra kritik. Virksomhedens forsøg på social profilering er nemlig på flere måder i ganske bemærkelsesværdig uoverensstemmelse med realiteterne. 

I årene efter bankerne fik skatteyderbetalt hjertemassage, kom det frem, at Danske Bank og andre store danske banker, brugte kundernes opsparinger på forskellige former for menneskefjendsk spekulation. DRs pengemagasin Kontant undersøgte i 2009 samtlige investeringsforeninger og puljer som hører under Danmarks tre største banker; Nordea, Jyske bank og Danske Bank. Gennemgangen viste at bankerne sammenlagt havde investeret 3,3 mia. kroner i
»virksomheder, der er kendt for at producere våben som landminer, klyngebomber og atomvåben, at krænke menneskerettigheder, have brugt børnearbejde eller stå bag miljøskandaler.«
DRs journalister var nået frem til konklusionen ved at tage udgangspunkt i en sort liste over 29 virksomheder, som alle befandt sig på listen fordi de er "kendte for at bryde med internationale normer vedrørende våbenproduktion, miljø og menneskerettigheder." Ud af de 29 virksomheder fandt man 22 i bankernes porteføljer. Danske Bank har efterfølgende revideret deres investeringsprofil og investerer ikke længere i klyngebomber og landminer, men kundernes penge bliver fortsat brugt på spekulation i det internationale våbenmarked, hvorfor de altså fortsat kan risikere, at deres penge investeres i masseødelæggelsesvåben. 

En anden meget bekymrende tendens i Danske Bank er, at man spekulerer i fødevarepriser. Denne praksis bidrager i værste fald til, at man i bogstaveligste forstand tager brødet ud af munden på verdens fattigste, gennem spekulation i basale fornødenheder, som simpelthen kan forvolde, at priserne på fødevarer bliver uoverkommelige for mennesker som befinder sig i dyb fattigdom.  
 
Der er endvidere andre indikatorer som peger i retning af, at der er en afgrund mellem bankens brandingforsøg og dens egentlige praksis. Et minimumskrav til socialt ansvarlig bankdrift bør vel ovenpå krisen være, at man har bragt potentielt samfundsskadelig spekulativ aktivitet til ophør. Det har man imidlertid ikke gjort. Den danske tænketank Cevea har foretaget en gennemgang af flere store bankers regnskaber, herunder Danske Banks og konklusionen er klar: Der spekuleres i komplekse finansielle instrumenter som aldrig tidligere, hvilket har foranlediget direktøren i Cevea, Kristian Weyse, til at udtale:
»Der er ikke nogen tegn på, at vi er gået tilbage til en mere sund og traditionel bankdrift. Bankerne spekulerer som aldrig før. Hvis der efter krisen var nogen, der troede, at vi ville komme til at se en anden bankverden, må de være godt skuffede.«
Mens folk har måttet gå fra hus og hjem eller finder sig fanget i veritable gældsfængsler grundet den stadig igangværende økonomiske krise, har det været knap så koldt i toppen af finanskapitalismens globale pyramidespil. Til trods for en lang række krakkede banker, massiv arbejdsløshed og omfattende forarmelse, har man åbenbart ikke fundet grund til, at holde igen med skyhøje bonusser og lønfester i direktionslokalerne. Danske Banks forhenværende direktør Peter Straarup kunne således varme sig ved den kendsgerning, at han i 2011 fik en lønstigning på hele 31% dvs. fra 9,1 til 12,4 mio. kroner, mens man i direktionslokalet fejrede sidste generalforsamling med en lønstigning på intet mindre end 35%.  

Med til historien hører desuden, at man i søndags kunne se tredje og sidste del af DRs dybdeborende dokumentarserie "Sikke en fest", hvori det blev afsløret, at Peter Straarup havde fået overtalt den tidligere økonomi- og erhvervsminister, Lene Espersen, til at skrotte en såkaldt upsidemodel fra bankpakke 2. Upsidemodellen havde ellers været en del af hele bankpakkens forhandlingsproces og indebar, at staten skulle have del i eventuelle fremtidige kursgevinster hos bankerne, men den forsvandt ud af forhandlingsgrundlaget i sidste øjeblik. Det estimeres at have kostet statskassen i omegnen af 24 mia. kroner og kan komme til at koste Lene Espersen hendes politiske karriere, da der iflg. professor i forvaltningsret, Claus Hagen Jensen, er grundlag for en rigsretssag

Er man enten kunde eller medarbejder i Danske Bank, burde man nok overveje om ens penge og/eller arbejdskraft ikke var bedre placeret andetsteds. Der findes heldigvis flere mindre banker i Danmark som både har en social profil og som handler derefter. Så vidt vides findes der i hvert fald tre banker som er langt mere socialt ansvarlige end Danske Bank: Oikos, Merkur Bank og Fælleskassen


onsdag den 21. november 2012

Dagens Citat: Amartya Sen

The same person can be, without any contradiction, an American citizen, of Caribbean origin, with African ancestry, a Christian, a liberal, a woman, a vegetarian, a feminist, a heterosexual, a believer in gay and lesbian rights, a theater lover, an environmental activist, a tennis fan, a jazz musician, and someone who is deeply comitted to the view that there are intelligent beings in outer space with whom it is urgent to talk (preferably in English). Each of these collectivities, to all of which this person simultaneously belongs, gives her a particular identity. None of them can be taken to be the person's only identity or singular category.”

- Amartya Sen, Identity & Violence: The illusion of Destiny.

fredag den 16. november 2012

Israel vs. Gaza.


Verdens mest militariserede stat, den atombevæbnede besættelsesmagt Israel, har gjort det igen. Ligesom under Gaza-krigen i 2008-2009 "forsvarer" man sig nu imod Gazastribens mere eller mindre forsvarsløse civilbefolkning. Årsagen er iflg. den israelske stat, at den sydlige del af landet er blevet bombarderet af hjemmelavede palæstinensiske raketter og dér starter kausalitetskæden iflg. de israelske myndigheder. Israel befinder sig således (som altid) i en forsvarsposition, mens palæstinenske "terrorister" (som altid) udgør den angribende part.

Der er imidlertid et mindre problem med ovenstående udlægning af begivenhedernes gang. Den er i uoverensstemmelse med kronologien. Voldsspiralens begyndelse var nemlig ikke raketaffyringerne fra Gazastriben. De kom derimod først som svar på det israelske militærs brud på en, indtil for nylig, herskende våbenhvile mellem Hamas og Israel.

Gazastriben under belejring. 

Begivenhederne vi lige nu er vidner til, udspiller sig selvfølgelig ikke i et tomrum, men derimod indenfor rammerne af en 45 år lang besættelse af palæstinensisk territorium og en igangværende belejring af Gazastriben som påbegyndtes i 2007. Belejringen har forvoldt, at det palæstinensiske område befinder sig på sammenbruddets rand. Crisis Group, en international sammenslutning af 21 humanitære organisationer, vurderede i en rapport i 2010, at 39% af civilbefolkningen i Gaza er arbejdsløse, at 61% lider under fødevareusikkerhed og at 80% er afhængige af international bistand, hvorfor FN kalder situationen en "humanitær katastrofe."

Den israelske menneskerettighedsorganisation Gisha: Legal Center for Freedom of Movement, opnåede i oktober måned 2010, efter en længere juridisk kamp med den israelske regering, at få aktindsigt i dokumenter, som viser, at man fra den israelske regerings side kollektivt afstraffer civilbefolkningen i Gaza. Dette sker ved overlagt at begrænse adgangen til basale fornødenheder såsom fødevarer og brændstof. Dokumenterne indeholder matematiske ligninger, som viser, hvordan den israelske regering udregner hvor meget mad, brændstof og andre fornødenheder man kan nøjes med at give befolkningen i Gaza. En kollektiv afstraffelse som ikke kan forsvares med henvisning til sikkerhedshensyn og som er i strid med gældende humanitær folkeret, iflg. Røde Kors' Internationale Komite, som i juni 2010 udtalte:
"The whole of Gaza's civilian population is being punished for acts for which they bear no responsibility. The closure therefore constitutes a collective punishment imposed in clear violation of Israel's obligations under international humanitarian law."
Mulige motiver.
 

Nogle argumenterer for at angrebet på Gazastriben er nært sammenhængende med, at Benjamin Netanyahu og hans regering står overfor et snarligt valg. I det indflydelsesrige tyske nyhedsmagasin Der Spiegel skriver Ulrike Putz, at offensivens bagvedliggende logik kan være, at man ved at skabe opbakning til tropperne i kamp, lykkes med at aflede opmærksomheden fra de presserende sociale problemstillinger, som giver oppositionen luft under vingerne. Der er imidlertid tale om meget højt spil såfremt det er tilfældet, for som Putz bemærker:
"... even if the offensive might give [premierminister Netanyahu og forsvarsminister Ehud Barak] some political advantages, it also entails massive risks. If the violence gets out of hand and the conflict between Israel and Hamas escalates into something like the three-week war that broke out between the two in December 2008, it could have drastic consequences for the men who orchestrated it."

Andre motiver kan dog sagtens tænkes at være i spil, hvad enten disse gør sig gældende i stedet for en valgstrategisk logik eller eksisterer sideløbende med den. Israel er fortsat en jødisk stat i en region bestående af stater med muslimske befolkningsflertal, hvoraf flere ikke just har et positivt billede af Israel, enten grundet tidligere militære kampagner rettet imod dem, eller på grund af Israels generelt upopulære besættelse af de palæstinensiske områder. Hvis ikke begge dele på en gang. Det kan derfor sagtens være, at man fra israelsk side forsøger at statuere et eksempel mhp. at vise den nære omverden, at man fortsat besidder en enorm militær kapacitet. Motivet kan altså være afskrækkelse.


Noget andet man bør have in mente er, at nabolandet Ægypten fortsat er i gang med store politiske forandringer, i forlængelse af de succesfulde protester på Tahrir-pladsen sidste år, der som bekendt væltede Hosni Mubaraks diktatur. Det Mubarak-styrede Ægypten var ikke nogen stor bekymring for Israel, da landet årligt modtog bistand fra USA i milliardstørrelsen mhp. at holde relationerne mellem de to nabostater nogenlunde gode. Nu hvor der er kommet andre boller på den ægyptiske suppe, kan det israelske styre have brug for at teste den nye politiske ordens position ift. Israel. Den ægyptiske respons har dog indtil videre ikke ligefrem været Israel-positiv. Man har tilbagekaldt landets udsending til Israel og desuden fordømt offensiven, som man kalder et "angreb på menneskeheden."


Gaza-krigen 2.0? 

Det igangværende angreb på Gazastriben og dens civilbefolkning kan ikke just kaldes et lyn fra en klar himmel og kan i værste fald blive andet kapitel i den væbnede israelske strategi, som påbegyndtes under Gaza-krigen i 2008-2009 med militæroperationen “Cast Lead”. En operation som kostede 1380 palæstinensere livet og forringede livskvaliteten for mange flere og som efterfølgende blev mødt af omfattende kritik.  

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International vurderede i sin årsrapport fra 2010, at Israel begik krigsforbrydelser og andre alvorlige brud på folkeretten” under operationen. I rapporten hedder det:
Among other things, [Israeli forces] carried out indiscriminate and disproportionate attacks against civilians, targeted and killed medical staff, used Palestinian civilians as“human shields”, and indiscriminately fired white phosphorus over densely populated residential areas. More than 1,380 Palestinians, including over 330 children and hundreds of other civilians, were killed. Much of Gaza was razed to the ground, leaving vital infrastructure destroyed, the economy in ruins and thousands of Palestinians homeless.
De Forenede Nationer nedsatte i forlængelse af Gaza-krigen en undersøgelseskommission ledt af den berømte sydafrikanske dommer Richard Goldstone. Undersøgelseskommissionen udmøntede sig i Goldstone-rapporten, som på linje med Amnesty International fandt, at Israel havde begået krigsforbrydelser under den kortvarige krig mod Gazastriben. 

Vestens tydelige dobbelte standarder.

Begivenhederne i det sydlige Israel og på Gazastriben sker i forlængelse af både genvalget af Barack Obama og tildelingen af Nobels Fredspris til Den Europæiske Union, hvilket er ganske interessant, da både Obama-regeringen og Den Europæiske Union betragter Israel som en nær allieret, selvom Israel altså iflg. flere markante internationale organisationer har begået omfattende folkeretsstridige forbrydelser for ganske nylig. Intet af dette har været anledning til hverken en nedskalering eller en afbrydelse af samarbejdet med Israel.


I lys af den udsultende vestlige sanktionspolitik rettet mod Iran, som hverken er en besættelsesmagt eller en atombevæbnet stat berygtet for sin aggressive udenrigspolitik, udstilles vestlige staters dobbelte standarder med al ønskelig tydelighed. Nu som før gælder de høje moralske standarder man påstår at holde i hævd, ikke når det kommer til Israel, som fortsat lader bosættere stjæle palæstinensisk jord, udsulter den belejrede Gazastribes civilbefolkning og kontinuerligt begår brud på folkeretten, uden at det har nogen som helst nævneværdige konsekvenser for allianceforholdet og samarbejdet.

tirsdag den 13. november 2012

Linksamling: Uretsstaten.

Overvågning.

http://www.information.dk/314774


http://news.cnet.com/8301-13578_3-57537559-38/u.n-calls-for-anti-terror-internet-surveillance/ 


http://www.business.dk/digital/hemmeligt-notat-saa-meget-skal-du-overvaages-i-fremtiden


http://arbejderen.dk/artikel/2012-08-03/intet-svar-om-overv-gning
 


http://www.version2.dk/artikel/facebook-overvaager-danskernes-chat-og-ringer-til-politiet-46518 

http://politiken.dk/tjek/digitalt/ECE1621373/politiet-faar-lov-til-at-logge-paa-din-facebook-profil/ 

http://www.information.dk/298306 

http://www.information.dk/databloggen/298299 

http://kameraspotter.information.dk/ 

http://www.information.dk/overv%C3%A5gning 

http://www.information.dk/297383

http://www.information.dk/297431 


http://www.information.dk/297275

http://www.information.dk/297183

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-48436127:eudom-forbyder-overv%C3%A5gning-p%C3%A5-nettet.html 

http://politiken.dk/tjek/digitalt/internet/ECE1486032/svensk-politi-faar-adgang-til-at-laese-dine-e-mails/
  
http://www.b.dk/nationalt/cepos-overvaagning-skal-ikke-udbredes
  
http://i.pol.dk/indland/article1426363.ece

http://www.b.dk/nationalt/gigantisk-overvaagning-udvides
http://chronicle.com/article/Why-Privacy-Matters-Even-if/127461/
http://www.information.dk/251389
http://www.information.dk/154224
PET / Politisk Politi.
http://www.information.dk/314405 

http://projektantifa.dk/nyheder/article/politichikane-mod-kobenhavnske
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/09/061140.htm?rss=true

http://projektantifa.dk/baggrund/repression/article/kronik-pet-s-klodsede
 
http://blogs.jp.dk/menneskeretkortogklart/2012/09/03/pet-skal-underl%C3%A6gges-demokratisk-kontrol/
http://politiken.dk/indland/ECE1749672/pet-naegter-at-give-privat-dagbog-tilbage-til-forfatter/  
http://fred.dk/artikler/petting/20120530.htm
http://politiken.dk/debat/profiler/christofferemil/ECE1598238/hvorfor-endte-ole-sohns-fortid-i-pets-makulator/
http://politiken.dk/politik/ECE1600182/pet-frikender-sig-selv-i-makuleringssag/
http://arbejderen.dk/artikel/2012-04-10/advokat-advarer-n-r-pet-sletter-mapper-ryger-beviserne-ogs
http://modkraft.dk/blogindl%C3%A6g/makuleringer-i-pet-arkivet
http://www.information.dk/295323  
http://www.information.dk/294362

http://www.information.dk/294476
http://politiken.dk/indland/ECE1549790/14-aars-arbejde-slut-udvalg-vil-styrke-kontrollen-med-pet/
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-48139115:danmark-m%C3%B8rkl%C3%A6gger-kontrol-med-pet.html
http://politiken.dk/indland/ECE1510939/pet-vil-overvaage-netdebatter/
http://politiken.dk/indland/ECE1496571/betjent-er-stadig-ikke-fundet-i-cop15-klagesag/
http://www.arbejderen.dk/artikel/2010-12-16/politiet-vil-snuppe-medlemslister-i-m-rke
http://www.information.dk/250959

http://www.information.dk/251339

http://www.information.dk/251379 

http://www.information.dk/251301

http://usablog.blogs.berlingske.dk/2010/11/11/usa-skal-overvage-danskerne/

http://politiken.dk/indland/ECE1106001/ekspert-usa-eller-dansk--regering-har-et-problem/
http://politiken.dk/indland/ECE1106357/tidligere-pet-chef-overvaagning-er-forkastelig/
http://www.information.dk/250619
http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-34784271:agent-vi-opererede-på-østerbro.html
Offentlighedsloven.

http://politiken.dk/debat/ECE1796272/absurd-lov-vil-moerklaegge-politikernes-fejltrin/ 

http://www.information.dk/313064

http://journalisten.dk/rugaard-kun-kosmetik-fjerne-ministerbetjening 

http://journalisten.dk/b-dskovs-redigerede-benhed

http://journalisten.dk/node/25501
  
http://journalisten.dk/man-skal-kunne-henvende-sig-uden-det-kan-bl-ses-ud 

http://www.information.dk/telegram/312799 

http://www.information.dk/312823

http://politiken.dk/kultur/tvogradio/ECE1771138/jurist-ny-lov-er-usaedvanlig-udemokratisk-og-meget-trist/

  
http://www.information.dk/253901
http://www.information.dk/253918

http://journalisten.dk/mediejurist-barfoed-forstar-ikke-stramningerne-i-sin-egen-lov
http://www.information.dk/253268 
http://www.information.dk/253272
http://journalisten.dk/lars-barfoed-vi-begraenser-abenheden-skabe-kreativitet
http://www.information.dk/253270

Terrorlovgivning.

http://www.information.dk/312274

http://www.arbejderen.dk/indland/medie-terrorlov-st%C3%A6kker-ytringsfrihed 
  
http://www.arbejderen.dk/indland/kurdisk-kulturcenter-ransaget 

http://www.nudem.dk/nyheder/indland/pressemeddelelse-fra-roj-tv

http://arbejderen.dk/indland/de-forsvarsl%C3%B8ses-forsvarer

http://www.information.dk/305878
 


http://www.modkraft.dk/artikel/terrorf%C3%A6ngslede-straffes-uden-rettergang 

http://politiken.dk/indland/ECE1602117/ekspert-terrorsag-kan-opildne-venstreorienterede-aktivister/ 

http://politiken.dk/indland/ECE1602339/forsvarer-for-terrortiltalt-de-har-jo-ikke-spraengt-en-bombe-i-et-stormagasin/

http://politiken.dk/indland/ECE1526195/danske-bank-indefryser-roj-tvs-penge/


http://www.arbejderen.dk/artikel/2012-01-12/ex-pet-chef-vi-n-rmer-os-et-tankepoliti

http://kritiskdebat.dk/articles.php?article_id=1058
http://modkraft.dk/spip.php?article14418
http://politiken.dk/debat/ECE1078970/juraprofessor-stasi-er-kommet-til-danmark-/
Logningsbekendtgørelsen.

http://www.information.dk/299538

http://www.computerworld.dk/art/204274/skat-kraever-dine-teledata-uden-retskendelse


http://mchangama.blogs.berlingske.dk/2011/06/23/et-frontalangreb-pa-det-frie-og-abne-internet/

Kina Topmødet. 

http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/article1776647.ece

http://jyllands-posten.dk/indland/article4724498.ece


http://www.information.dk/304151

http://politiken.dk/debat/ECE1663949/skal-kinesisk-lov-regere-her/ 

http://politiken.dk/indland/ECE1658491/amnesty-anholdelse-under-kina-besoeg-er-ude-af-proportioner/ 

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-51159185:danske-luna-sigtet-under-protest-mod-hu.html?forside

Visitationszoner.

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/10/04/232231.htm
 

http://punditokraterne.dk/2012/10/02/statens-alt-for-uambitiose-totalkontrol/ 

http://raeson.dk/2012/r%C3%A6son-sp%C3%B8rger-lars-barfoed-hvad-er-forskellen-pa-v-og-k/


COP15 / Lømmelpakken / Præventive Anholdelser.

http://arbejderen.dk/blog-indl%C3%A6g/marc-j%C3%B8rgensen/har-politiet-kr%C3%A6nket-menneskerettighederne 

http://politiken.dk/indland/ECE1725186/cop-15-demonstranter-i-stribevis-fik-samme-beklagelse/

http://www.b.dk/politiko/boedskov-aabner-for-lempelse-af-loemmelpakken


http://www.information.dk/291625 
http://www.information.dk/telegram/287280 

http://www.denfri.dk/2012/01/karsten-nonboe-dum-er-eller-politistats-liderlig-smafascist/

http://politiken.dk/indland/ECE1520137/politiske-modstandere-nonbos-udmelding-er-en-politistat-vaerdig/ 

http://politiken.dk/indland/ECE1519640/v-politiker-cop15-demonstranter-er-en-flok-soelle-klynkere/

http://politiken.dk/indland/ECE1518598/politiet-taber-til-klimademonstranter-igen/

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/25/085418.htm
 


http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/25/101512.htm 

http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2012/01/16/135230.htm 

http://politiken.dk/indland/ECE1459131/politi-vil-ikke-afsloere-udgifter-til-stor-aktivistregistrering/ 

http://www.guardian.co.uk/environment/2011/nov/13/undercover-policeman-admits-spying-danish-activists 

http://www.information.dk/257290

http://modkraft.dk/nyheder/article/britisk-under-cover-agent-brod


http://politiken.dk/debat/ledere/ECE1448786/politiloven-maa-revideres-efter-afgoerelse-i-landsret/
http://politiken.dk/indland/ECE1447974/landsretten-forkaster-politiets-registrering-af-masseanholdte/
http://politiken.dk/indland/ECE1443034/saerligt-bilag-afsloerer-politiets-registrering-af-1300-danskere/
http://www.rothstein.dk/2011/politisk-dynel%C3%B8fteri/
http://www.humanisme.dk/engelbreth09/e091214.php 
http://blog.politiken.dk/engelbreth/2011/10/10/politistatsmetoder-mod-klagende-demonstranter/
http://politiken.dk/indland/ECE1418044/sf-leder-vil-have-forklaring-paa-politiets-undersoegelse-af-masseanholdte/
http://www.b.dk/nationalt/professor-venstreorienterede-venner-er-lovlige
http://www.information.dk/281645
http://www.information.dk/280128
http://modkraft.dk/nyheder/article/rod-regering-vil-af-med
http://www.arbejderen.dk/artikel/2010-12-18/amnesty-drop-l-mmelpakke 
http://www.b.dk/danmark/journalistformand-er-rystet-over-politiet
http://politiken.dk/politik/ECE1144088/justitsministeren-overvejer-at-lave-loemmelpakken-om/
http://politiken.dk/indland/ECE1143990/byretten-masseanholdelser-var-ulovlige/
http://politiken.dk/politik/ECE1143717/vko-forstaar-politiets-roedgloedende-stave/ 

http://politiken.tv/nyheder/indland/ECE1143276/indsatsleder-i-hugger-bare-til-dem/
http://www.information.dk/243230
Retssikkerhed: Kommunalt.

http://politiken.dk/debat/laeserbreve/ECE1726276/kommunernes-lovbrud-koster-borgernes-retssikkerhed/ 

http://www.danskekommuner.dk/Nyhedsarkiv/2011/november/17/Politisk-opbakning-til-chip-forsog/ 

http://politiken.dk/erhverv/ECE1419461/jobcenter-registrerer-deltagere-i-demonstration-paa-det-lokale-torv/


Andet.

http://www.information.dk/269724 
http://www.modkraft.dk/nyheder/article/boom-i-hemmelige-ransagninger
http://www.information.dk/telegram/252634  
http://politiken.dk/indland/article1445167.ece 
http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Ismer/Dec/Nyt_lovforslag_underminerer_foreningsfriheden.pdf  
http://modkraft.dk/nyheder/article/bjorn-elmquist-enhedslisten-er 
http://modkraft.dk/nyheder/article/politi-gar-amok-med-bodeblokken
http://www.berlingske.dk/politik/jurist-pia-k.-glemmer-ytringsfrihed
http://www.berlingske.dk/kommentarer/du-betaler-velfaerden-med-din-frihed
http://www.information.dk/249201

http://www.information.dk/248410
http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2005/12/29/144417.htm
http://www.e-pages.dk/urban/40/4
http://politiken.dk/indland/ECE1673592/politiet-udvider-kontrollen-ved-christiania/