søndag den 24. august 2008

Centalisering af økonomisk magt.

Tre eksempler fra toppen af Fortune 500 på hvor voldsomt og eksplosivt profitten er steget hos toppen af poppen over de sidste 52 år.

Profit målt millioner dollars 1955 / 2007:

General Electric: 212.6 / 20,829.0
Exxon Mobil: 584.8 / 39,500.0
Boeing: 37.0 / 2,215.0

torsdag den 7. august 2008

Sam Harris: The Clash Between Faith and Reason

Ny bog: Det Hvide Hus vidste at der IKKE var masseødelæggelsesvåben i Irak, forudgående for invasionen.

Den prisvindende amerikanske undersøgende journalist og forfatter, Ron Suskind, som gjorde sig bemærket for nogle år siden, med sin interviewbog The Price of Loyalty hvori den afhoppede finansminister Paul O’Neill udtrykte sig stærkt kritisk overfor den administration der tidligere havde været hans arbejdsgiver. Bogen var blandt de første hvori en højst plausible kilde gav udtryk for at krigen mod Irak var på tegnebrættet længe før den 11. september, idet man allerede umiddelbart efter magtovertagelsen talte om at foretage et angreb på landet i Det Hvide Hus, men nok om det.

Ron Suskind er aktuel med en ny bog i hvilken man kan læse CIA-folk udtale, at Bush-administrationen allerede to måneder forud for invasionen af Irak, vidste at der ikke befandt sig nogle masseødelæggelsesvåben i landet. I nedenstående klip omtaler Suskind sin nye bog:

Højrefløjens Inkongruens og Intolerance

Det er egentlig en smule "morsomt", at folk der understøtter den repressive højrefløjspolitik der har sønderbombet et islamisk land og jaget millioner på flugt og dræbt op mod 1 million muslimer - og som fortsat og ubetinget støtter op om en allieret, som de facto er den primære årsag til den fortsatte israelske undertrykkelse af palæstinenserne, ligesom den er den primære finansiør af det mest undertrykkende islamiske regime i verden, det Saudi-Arabiske, der iflg. den fransk-libanesiske mellemøstekspert Gilbert Achar til sammenligning får det Iranske præstestyre til at ligne en kvindefrigørelsesbevægelse - kan blive ved med at bilde dem selv ind at de i virkeligheden bekæmper undertrykkelse og frihedsindskrænkende grupperinger.

Man skulle umiddelbart tro, at det bedste man kunne gøre for at undgå at undertrykkelse fandt sted, var at lade være med at støtte det hvorend det foregik, men nå nej, det er jo ikke undertrykkelse når det er vestlige lande der foretager det, ligesom det ikke er aggresivitet men selvforsvar, når verdens usammenligneligt bedst udrustede militære kapacitet overfalder et land, hvis befolkning man havde pint og udsultet i over et årti inden man storsindigt gik ind for at "befrie" dem.

Diskursen fortsætter ufortrødent uanset virkeligheden. Demagoger vil have det til at se ud som om at muslimerne er den primære trussel mod befolkningens frihed, for med almuens opmærksomhed retorisk afledt fra den førte politik, kan man fortsætte med at indføre politistaten.

Til jer ude på højrefløjen der påstår at have jeres frihed kær, spørg jer selv:

Var det muslimer der indførte anti-terrorlovgivningen, det hidtil mest omfattende indhug i individets retssikkerhed og personlige frihed, på et tidspunkt hvor Danmark næppe var mere udsat for et terrorangreb end man havde været de forudgående tyve år?

Var det muslimer der indførte visitationszoner i HELE København i vintermånedederne i år, som udløste den hidtil voldsommeste kollektive afstraffelse, hvor man mistænkeliggjorde og visiterede i hundredevis af tilfældige på blot ET DØGN, under påskud af, at det hele jo var for vores egen sikkerheds skyld?

Er det muslimer der ønsker at kameraovervåge så godt som alt hvad man kan slippe afsted med?

Var det muslimer der indførte logningsbekendtgørelsen som har til hensigt at overvåge vores elektroniske kommunikation og adfærd, i et omfang som ville få Orwell til at vende sig i graven?

Var det muslimer der konfiskerede computerne hos Dagbladet Arbejderen, fordi avisen som led i dækningen af en verserende sag havde valgt at trykke en opfordring fra Foreningen Oprør, selvom dette iflg, flere eksperter i jura konstituerede et lovbrud?

Svaret på alle ovenstående spørgsmål er - i det tilfælde at nogen fortsat skulle være i tvivl - selvfølgelig et rungende NEJ!, men alligevel bliver den skingre nationalkonservative - og her bliver man stadig mere og mere i tvivl om hvilken orden det EGENTLIG er man fra disses side ønsker at bevare - ved med at påstå at sønderbombede muslimer der for størstedelens vedkommende har befundet sig i en defensiv position i, i hvert fald, halvandet århundrede, er den aggressive og frihedsindskrænkende part.

Lad mig slutte med at citere en mand som i disse tider citeres alt for lidt:

"Der er kun en gud, nemlig min, din er en afgud. Der findes kun en korrekt handlemåde, nemlig min, din er ondskab.

Der findes kun en sandhed, nemlig min, din er - utvivlsomt bevidst - løgn. Det er kristendommens arv, det er det spøgelse der går igen, i racisme og homofobi.

I Islam er det endnu levende, og det skræmmer os. Det bør det også.

Vi må sætte de islamiske fundamentalister stolen for døren, siger man. Ja, det må vi, men man lærer ikke nogen tolerance ved intolerance.

Lad muslimen få fred med sin gud, og vi med vores - eventuelt gudløshed - det må vi garantere ham. Det må han garantere os.

Og vi må stole på ham, ligesom han må stole på os. Troskyldighed kan gøre os uforsigtige, men mistro fører altid før eller siden til krig.

Prædiker han fred, må vi tage den fremstrakte hånd. Prædiker han krig, må vi undsige ham som alle krigsmagere.

(...)

Alle mennesker har krav på respekt, uanset hvad de tænker og føler, så længe de respekterer denne ret hos andre og ikke volder dem skade. Det er og bør være en forbrydelse at have seksuel omgang med en mindreårig, ikke at være pædofil.

Det er børnelærdom eller burde være det, og var det, inden nogen overhovedet havde tænkt på kristendom, Islam eller demokrati. Egoisme og intolerance kan gemme sig bag religion eller ideologi - I Vesten gemmer vi kapitalisme og imperialisme bag kristendom og demokrati.

Hvis muslimen ikke forstår og accepterer tolerance og respekt for andre menneskers tænkemåde og livsform, er det vores medmenneskelige pligt at lære ham den. Uheldigvis bliver vi nok nødt til at lære den selv først."

citat: Erwin Neutzsky-Wulff

tirsdag den 5. august 2008

Buckminster Fuller / Geodesic Domeshttp://en.wikipedia.org/wiki/Geodesic_dome
http://en.wikipedia.org/wiki/Buckminster_Fuller